Kontakt informacije

Udruženje obrtnika Šibenik

Adresa: Stjepana Radića 77 A,
22000 Šibenik, Hrvatska

tel.:+ 385 22 331 782, + 385 22 311 730
E-mail: uo.sibenik@hok.hr
Predsjednik:: Joso Smolić
Tajnik: Marijana Zjačić

Radno vrijeme od 8 do 16 sati.

 
 
Vijesti UO Šibenik
 

Šibenčani na proslavi 180 godina organiziranog obrtništva u Sisku

23. Travanj 2018. / Cijeli članak »
 

Udruženje obrtnika Šibenik zajedno s Obrtničkom komorom Šibensko-kninske županije,  prošlog vikenda nastupilo je na obrtničkom Gastro show-u u Sisku. Ova manifestacija održana je povodom objavljivanja monografije „180 godina organiziranog obrtništva u Sisku“ a organiziralo ju je Udruženje obrtnika Sisak uz potporu Obrtničke komore Sisačko moslavačke županije. Ista je održana pod visokim pokroviteljstvom Predsjednice Republike Kolinde Grabar Kitarović.
Na Sisačkom Korzu pripremale su se delicije  prema recepturi bogate zavičajne hrvatske gastronomije. Članovi našeg Ceha ugostitelja za ovu prigodu uz riblje marinade i paštete, te drniški pršut pripremili su i veliku tortu od hobotnice koja je pobudila veliku pažnju svih prisutnih kako svojim izgledom tako i okusom.

Uskrsni doručak u Šibeniku, Skradinu i Rogoznici

29. Ožujak 2018. / Cijeli članak »
 

Udruženje obrtnika Šibenik u suradnji s gradovima Šibenikom i Skradinom te općinom Rogoznica i njihovim turističkim zajednicama i ove godine organizira tradicionalnu manifestaciju „Uskrsni doručak“.

Na sam Uskrs, 1. travnja, Uskrsni doručak organizira se u Rogoznici u 11.00 sati ispod Crkvenih skala i u Skradinu u 11.30 sati, na Trgu kneza Domagoja.

Na Uskrsni ponedjeljak, 2. travnja, Uskrsni doručak organizira se u Šibeniku u 10.30 sati na Trgu Pavla Šubića.

Pozivamo sve žitelje naše županije i goste da nam se pridruže na ovoj tradicionalnoj manifestaciji i uživaju u delicijama blagdanskog stola i prigodnom kulturno-zabavnom programu.
 

Radionica „Pokreni digitalnu transformaciju svojeg poslovanja“

12. Veljača 2018. / Cijeli članak »
 

Radionica „Pokreni digitalnu transformaciju svojeg poslovanja“organizirana je  u sklopu programa Google Digitalna garaža koja se provodi u partnerskoj suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom i Otvorenim učilištem Algebra.

Želite li nadograditi svoje digitalne vještine potrebne za proširenje poslovanja, napredovanje u karijeri ili rast samopouzdanja u digitalnom okruženju?
Stručnjaci sa svakodnevnom praksom će vam u sklopu Digitalne garaže pomoći da uspijete na mreži. Svi mogu imati koristi od toga, neovisno o svojim vještinama, ciljevima ili iskustvu.
Cilj je inicijative omogućiti pristup besplatnoj edukaciji o digitalnim alatima za pokretanje i razvoj online poslovanja. Radionicama želimo digitalnim vještinama osnažiti trenutačnu i buduću radnu snagu zemlje te pomoći obrtnicima, malim i srednjim tvrtkama da ubrzaju svoj rast i omogućiti im pristup globalnim tržištima.

U sklopu inicijative održavat će se besplatne interaktivne radionice diljem Hrvatske koje će voditi stručnjaci u edukaciji o digitalnim vještinama.
U Šibeniku će se radionica održati 15. veljače 2018. godine u Gradskoj knjižnici Juraj Šižgorić, Poljana 6, Šibenik s početkom u 10 sati.
Predviđeno trajanje radionice je 3 sata.

PRIJAVI SE

Želite li osnažiti svoje digitalne vještine i iskoristiti pun potencijal interneta, prijavite se do 14. veljače 2018. zbog ograničenog kapaciteta radionica.
Ako želite saznati više o ovom programu, posjetite stranicu Google Digitalna garaža.

 

EU FONDOVI – „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP“

12. Veljača 2018. / Cijeli članak »
 

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je 2. 2. 2018. Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP".
Predmet Poziva je poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a koji djeluju u identificiranim prihvatljivim djelatnostima poticanjem ulaganja u kapacitete MSP, kroz početna ulaganja u izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica., a svrha je jačanje regionalne konkurentnosti MSP-a kroz razvoj identificiranih strateških djelatnosti industrije. Poticanjem aktivnosti koje stvaraju dodatnu vrijednost i učinkovitim pozicioniranjem malog i srednjeg poduzetništva u globalnim lancima vrijednosti omogućit će se razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i stvaranje novih radnih mjesta.
Ukupna raspoloživa sredstva, temeljem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u Državnom proračunu RH iz Europskog fonda za regionalni razvoj osigurano je 200.000.000,00 kuna za razdoblje 2014. – 2020.
Raspoloživa sredstva po prijavitelju su u rasponu od 500.000 – 15.000.000 kuna, dok se predviđeni intenzitet potpore izračunava se sukladno Karti regionalnih potpora i Zaključku Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/14-07/145, URBROJ: 50301-05/05-14-2 od 24. travnja 2014. te iznosi 35% za srednje poduzetnike i 45% za mikro i male poduzetnike. Intenzitet potpore za savjetodavne usluge u korist malih i srednjih poduzeća ne može prelaziti 50% prihvatljivih troškova. Iznos potpore (maksimalni iznos potpore) za savjetodavne usluge po ovom Pozivu ne može prijeći prag od 1.000.000 kuna po poduzetniku po projektu. Intenzitet potpore MSP-u za sudjelovanje na sajmovima ne može prelaziti 50% prihvatljivih troškova. Iznos potpore (maksimalni iznos potpore) za sudjelovanje na sajmovima po ovom Pozivu ne može prijeći prag od 1.000.000 kuna.
Potpore za usavršavanje dodijelit će se u sljedećim intenzitetima :
• za srednja poduzeća 60% opravdanih troškova, odnosno 70% opravdanih troškova ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju;
• za mala i mikro poduzeća 70% opravdanih troškova.
Iznos potpore (maksimalni iznos potpore) za usavršavanje po ovom Pozivu ne može prijeći prag od 1.000.000 kuna.
Potpore za savjetodavne usluge, za sudjelovanje na sajmovima, za usavršavanje te potpore male vrijednosti mogu se dodijeliti isključivo pod uvjetom da su izravno vezane za projekt za koji se dodjeljuje regionalna potpora.
Prihvatljivi prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.
Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:
• Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu
• Savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti
• Sudjelovanje na sajmovima
• Usavršavanje
• Priprema Prijavnog obrasca, Investicijske studije s proračunom projekta
• Uvođenje grijanja i hlađenja
• Promidžba i vidljivost
Projektne aktivnosti moraju se provoditi u Republici Hrvatskoj, s iznimkom sudjelovanja na međunarodnim sajmovima.
Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku od 3. travnja 2018. godine.
Poziv se vodi kao trajni otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 28. prosinca 2018. godine.

Cjelokupna dokumentacija objavljena je na web stranici efondovi: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=ba7c381d-6a17-4b2b-a116-29b937339573&pozivVersionId=6c5cb3e4-34ba-4947-b438-3a45507096ae
 

Ribari – potpora mjera I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“

8. Veljača 2018. / Cijeli članak »
 

Na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/2017), ministar poljoprivrede donio Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za siječanj/veljaču 2018. (NN.3/18)

OPĆE ODREDBE
Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« u okviru prioriteta Europske unije »Poticanje okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva«, u sklopu provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020. a u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 508/2014 o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo.

PREDMET POTPORE
Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti  provodi se u segmentu ribolova okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama (u daljnjem tekstu: plivaričarski ribolov).

Predmet potpore je naknada ovlaštenicima povlastica i članovima posade ribarskog plovila za kojeg je ta povlastica izdana, a obuhvaća jednokratna bespovratna novčana sredstava za privremenu obustavu sukladno Odluci o donošenju Plana upravljanja ribolovom male plave ribe okružujućom mrežom plivaricom »srdelarom« (klasa: 324-01/17-01/900, urbroj: 525-13/0340-17-1 od 21. prosinca 2017. godine) i Pravilniku o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom (»Narodne novine«, broj 127/2017).

Privremena obustava u smislu ovoga Pravilnika je privremena obustava u trajanju od 30 dana koja se provodi u razdoblju od 17. siječnja 2018. godine u 00:00 sati do 15. veljače 2018. godine u 24:00 sata na području cijelog ribolovnog mora Republike Hrvatske.

Odredbe ovoga Pravilnika ne dovode u pitanje odredbe zakonskih i podzakonskih propisa iz područja radnih odnosa.

FINANCIRANJE
Sredstva javne potpore za provedbu mjere na temelju ovoga Pravilnika osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija i Republika Hrvatska sudjeluju sa po 50 posto udjela.

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za siječanj/veljaču 2018. godine (NN.10/18, na snazi od 01.02.2018.), sredstva javne potpore  iznose ukupno 4.500.000 eura u protuvrijednosti u kunama, od čega:
– 2.250.000 eura, u protuvrijednosti u kunama – proračun Europske unije i
– 2.250.000 eura, u protuvrijednosti u kunama – državni proračun Republike Hrvatske.

Udio javne potpore iznosi 100 posto sukladno članku 95. stavku 2. točki e) Uredbe (EU) br. 508/2014.

Iznos potpore obračunava se sukladno tablici i uputama iz Priloga II. ovoga Pravilnika, koji je njegov je sastavni dio.
Potpora se dodjeljuje po ribarskom plovilu odnosno po članu posade.
Potpora se po plovilu može dodijeliti na najviše šest mjeseci u razdoblju od 2015. do 2020. godine.

ZAHTJEV ZA POTPORU

Zahtjev za potporu se podnosi na temelju ovoga Pravilnika na obrascu Zahtjev za potporu koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/) te u područnim jedinicama Uprave ribarstva.

Zahtjevi za potporu se podnose na temelju ovoga Pravilnika te se natječaj ne objavljuje.

Zahtjev za potporu se podnosi na obrascu Zahtjeva za potporu, uz dokumentaciju koja je definirana prilogom Zahtjeva za potporu. Obrazac i popis obavezne dokumentacije se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Uprave ribarstva

https://euribarstvo.hr/natjecaji/pravilnik-o-uvjetima-kriterijima-i-nacinu-dodjele-potpore-u-okviru-mjere-i-9-privremeni-prestanak-ribolovnih-aktivnosti-okruzujucim-mrezama-plivaricama-srdelarama-za-sije/

ili se mogu zatražiti u područnoj jedinici Uprave ribarstva.

Zahtjev za potporu i popratna dokumentacija se podnose u tiskanom obliku preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede
Uprava ribarstva
Planinska 2a, 10000 Zagreb
s naznakom:
„Zahtjev za dodjelu potpore u okviru mjere I.9. Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti
(plivaričarski ribolov siječanj/veljača 2018.) - NE OTVARATI“.

Prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu korisnik uz obrazac Zahtjeva za potporu obavezno prilaže dokumentaciju koja je propisana Prilogom I. Zahtjeva za potporu i njegov je sastavni dio.

Obrazac Zahtjeva za potporu popunjava se u elektroničkom obliku ili ručno, a u slučaju da se popunjava ručno, mora biti ispunjen pregledno i čitljivo, jer se u protivnom neće razmatrati, te se, potpisan i ovjeren od strane korisnika, kao i popratna dokumentacija, podnosi u tiskanom obliku preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu Ministarstva poljoprivrede, Uprava ribarstva.

Obavijest o podnošenju zahtjeva za dodjelu potpore za privremenu obustavu plivaričarskog ribolova za siječanj/veljaču 2018. godine objavljena je na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede  https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=5017

ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU
Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu počinje teći od 17. siječnja 2018. godine, a traje do 15. veljače 2018. godine.

Zahtjev za potporu iz stavka 1. ovoga članka podnosi se po ribarskom plovilu, a uključuje i zahtjev za potporu za članove posade tog ribarskog plovila.

Pojedini član posade može ostvariti pravo na naknadu samo po jednom ribarskom plovilu odnosno na temelju jednog Zahtjeva za potporu u okviru ovoga Pravilnika.

NAČIN I OBLIK ČUVANJA DOKUMENTACIJE
Svi popratni dokumenti vezani uz potporu za koju je korisnik ostvario potporu iz Europskog fonda za ribarstvo se čuvaju u izvornicima, osim računovodstvenih podataka koji se mogu čuvati u elektroničkoj verziji, pod uvjetom da takvi računalni sustavi ispunjavaju prihvaćene sigurnosne standarde koji osiguravaju da su pohranjeni dokumenti u skladu s nacionalnim zakonski propisanim zahtjevima i da se u njih može pouzdati u svrhu revizije.

ROK ČUVANJA DOKUMENTACIJE
Rok za čuvanje i osiguravanje dostupnosti dokumentacije vezane uz izdatke za koje je korisniku isplaćena potpora iz Europskog fonda za pomorstvo najmanje dvije godine od 31. prosinca nakon predaje računa u kojima su uključeni završni izdaci operacije. Također, korisnik je dužan dokumentaciju čuvati i osigurati dostupnost iste tijekom cjelokupnog razdoblja provođenja operacije.
 

Radionica - Naknade u sustavu gospodarenja posebnim kategorijama otpada

5. Veljača 2018. / Cijeli članak »
 

Jednodnevna radionica pod nazivom Naknade u sustavu gospodarenja posebnim kategorijama otpada koja će se održati u srijedu, 7. veljače 2018. godine, u 12 sati u Gradskoj knjižnici Juraj Šižgorić, na adresi Poljana 6, u organizaciji Hrvatske gospodarske komore i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Edukacija je namijenjena obveznicima naknada gospodarenja posebnim kategorijama otpada radi informiranja o njihovim obvezama prijave i plaćanja Fondu naknada s naglaskom na one koji se odnose na ambalažu i otpadnu ambalažu te na obveznike koji stavljaju elektroničke i električne uređaje na tržište.
Predstavnici Fonda će prezentirati obveze povezane s propisima iz područja gospodarenja posebnim kategorijama otpada.
Program radionice nalazi se u privitku.
Sudjelovanje na radionici je besplatno, a dolazak je potrebno potvrditi popunjavanjem online prijave na slijedećoj poveznici.
PROGRAM RADIONICE:
1. Uvodna riječ
2. Sustav posebnih kategorija otpada – uvodno predavanje, FZOEU
3. Obveze proizvođača odnosno uvoznika proizvoda koji sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom trebaju Fondu plaćati naknade za gospodarenje posebnim kategorijama otpada – predavač: FZOEU
4. Način prijave i ispunjavanja tipskih obrazaca kako bi obveznici svoju zakonsku dužnost obavili propisanom roku – predavač: FZOEU
5. Označavanje proizvoda koji se stavljaju na tržište – predavač: FZOEU
6. Pitanja sudionika

Radionica za ribare – Natječaj za dodjelu potpore ribarima u okviru mjere I.22

5. Veljača 2018. / Cijeli članak »
 

Nastavno na objavu Natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere I.22. „Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova“, a koji je otvoren za podnošenje Zahtjeva za potporu do 31. ožujka 2018. godine, ovim putem vas obavještavamo da Uprava ribarstva organizira radionice, a kako bi se korisnike detaljno upoznalo sa načinom sudjelovanja u natječajima, tj. kako bi se pojasnili postupci koje korisnici moraju provesti da bi ispunili uvjete i kriterije te ostvarili pravo na potporu u okviru ovih mjera.
Održavanje prve radionice je predviđeno dana 14. veljače 2018. godine (srijeda), u Zadru, hotel „Kolovare“, Bože Peričića 14, s početkom u 11:00 sati.
Za radionicu u Zadru potrebno je prijaviti sudjelovanje na radionici na e-mail adresu: eufondovi.ribarstvo@mps.hr  ili putem telefona na: 01/6443-287, do utorka, 13. veljače 2018. godine.

MJERA I.22. „DODANA VRIJEDNOST,KVALITETA  PROIZVODA I KORIŠTENJE NEŽELJENOG ULOVA“
OSNOVNE INFORMACIJE

ZA KOJA ULAGANJA SE DODJELJUJE POTPORA?
Mjera I.22. „Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova“ je mjera koja se provodi s ciljem unaprjeđenja dodane vrijednosti i kvalitete ulova.
ULAGANJA NA RIBARSKOM PLOVILU:
Podrazumijeva ulaganje u prilagodbu samog ribarskog plovila i ulaganje u opremu za plovilo koja doprinosi unapređenju dodane vrijednosti, kvalitete proizvoda i iskorištavanja neželjenog ulova, kao što je:
• nabava opreme/uređaja za očuvanje i rukovanje ulovom (na primjer ledomati, rashladni uređaji, termobaje i slično)
• prilagodba plovila za ugradnju/montažu opreme/uređaja za očuvanje i rukovanje ulovom (radovi na plovilu)
VAŽNO: Ulaganja ne smiju dovoditi do povećanja ribolovnog kapaciteta plovila i povećavanja sposobnosti plovila za pronalaženje ribe (nisu prihvatljiva ulaganja u ribolovne alate ili u opremu koja je izravno povezana s ribolovnim aktivnostima kao što je na primjer sonar ili dizalica koja se koristi u samom ribolovu za npr. izvlačenje mreža).
ULAGANJA IZVAN RIBARSKOG PLOVILA:
Podrazumijeva ulaganja izvan plovila koja su vezana uz proizvode ribarskog plovila odnosno moraju doprinositi unaprjeđenju dodane vrijednosti i kvalitete ulova sa ribarskog plovila, kao što su:
• ulaganja/aktivnosti vezane uz izravno stavljanje na tržište vlastitog ulova (npr. kupnja specijaliziranih dostavnih vozila – hladnjača);
• ulaganja/aktivnosti vezane uz samostalnu preradu vlastitog ulova (npr. nabava uređaja i opreme  koja se koristi za preradu ulova);
• ulaganja/aktivnosti vezane uz pakiranje i/ili predstavljanje vlastitih proizvoda (npr. nabava opreme za pakiranje proizvoda, izrada loga i dizajna proizvoda, marketinške aktivnosti);
• ulaganja u sustave sljedivosti vlastitih proizvoda (npr. kupnja opreme i računalnih programa kojima se uspostavlja sustav sljedivost proizvoda).
TKO MOŽE OSTVARITI POTPORU?
Potporu može ostvariti subjekt u ribarstvu koji obavlja gospodarski ribolov na moru odnosno gospodarski ribolov na slatkim vodama, a to može biti vlasnik ribarskog plovila i povlastice za gospodarski ribolov te ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov, uz suglasnost vlasnika u slučaju da se ulaganja provode na samom ribarskom plovilu.
KOJI SU OSNOVNI UVJETI PRIHVATLJIVOSTI?
Korisnik:
• mora biti vlasnik odnosno ovlaštenik važeće povlastice;
• mora imati podmirene financijske obveze prema Državnom proračunu Republike Hrvatske i ne smije biti u stečaju, predstečajnom postupku, likvidaciji ili blokadi

Ribarsko plovilo:

• mora posjedovati važeću dozvolu za plovidbu brodice/svjedodžbu o sposobnosti broda za plovidbu;
• mora biti upisano u Registar ribarske flote Republike Hrvatske najmanje dvije godine (ribolov na moru);
• mora imati dostatnu ribolovnu aktivnost od najmanje 20 ribolovnih dana ostvarenih u prethodnoj godini

KOLIKO IZNOSI POTPORA?
Potpora, tj. udio sufinanciranja iznosi 50% ukupnih prihvatljivih troškova, ali u pojedinim slučajevima može iznositi i više:
• 80% - mali priobalni ribolov – potpora je vezana uz ribarsko plovilo koje spada u mali priobalni ribolov, tj. plovilo čija ukupna duljina ne prelazi 12 metara i koje u povlastici nema  upisane povlačne alate: potegače, povlačne mreže (koće) i dredže;
• 85% - otoci  Dugi otok, Vis, Mljet i Lastovo – ulaganje/aktivnost se provodi na navedenim otocima ili je sjedište/prebivalište korisnika na tim otocima;
• 60% - ribarska zadruga – korisnik (vlasnik ribarskog plovila ili ovlaštenik povlastice) je priznata ribarska zadruga;
• 75% - organizacija proizvođača, udruženje organizacija proizvođača ili međusektorska organizacija - korisnik (vlasnik ribarskog plovila ili ovlaštenik povlastice) je priznata organizacija proizvođača, udruženje organizacija proizvođača ili međusektorska organizacija.
Međutim, ako je korisnik veliko poduzeće, udio sufinanciranja se umanjuje i iznosi 30% ukupnih prihvatljivih troškova.
Minimalni iznos ulaganja i potpore nije definiran kao uvjet prihvatljivosti, a najviši iznos koji korisnik može ostvariti na temelju jednog natječaja se definira samim natječajem.

GDJE SE MOGU PRONAĆI POTREBNE INFORMACIJE I DOKUMENTI?
Sve informacije i dokumenti potrebni za prijavu na natječaj se mogu pronaći na internet stranicama Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva (https://euribarstvo.hr/), a korisnici upite mogu uputiti Upravi ribarstva i putem e-mail adrese: eufondovi.ribarstvo@mps.hr.

Turizam i trgovina - Poziv na sudjelovanje u javnom savjetovanju „Povećanje energetske učinkovitosti

5. Veljača 2018. / Cijeli članak »
 

Obavještavamo sve obrtnike koji se bave djelatnostima iz sektora turizma i trgovine (Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala, Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima) da je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike otvorilo novo savjetovanje na koje ste pozvani. Savjetovanje je moguće pronaći ovdje.

Tema savjetovanja je: Javno savjetovanje o Uputama za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga za Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)
Savjetovanje je otvoreno do: 28. veljače 2018. godine
 

Prvi  < 3 4 5 6 7 >  Zadnji
 
UO Šibenik u brojkama
Pregled broja obrtnika i godišnja statistika članova Udruženja obrtnika Šibenik
Povijest šibenskog obrtništva i poduzetništva
Suvremeni oblici organiziranja šibenskih obrtnika datiraju od 22. svibnja 1910. godine kada je u Šibenskom kazalištu održana Skupština na kojoj je ustrojena “Obrtnička zadruga građevinskih i sa istima srodnih obrta”.
Članovi UO Šibenik dobitnici nagrada i priznanja
Pregled nagrađivanih članova Udruženja obrtnika Šibenik.