Kontakt informacije

Udruženje obrtnika Šibenik

Adresa: Stjepana Radića 77 A,
22000 Šibenik, Hrvatska

tel.:+ 385 22 331 782, + 385 22 311 730
E-mail: uo.sibenik@hok.hr
Predsjednik:: Joso Smolić
Tajnik: Marijana Zjačić

Radno vrijeme od 8 do 16 sati.

 
 

Ceh trgovine

Josip Trogrlić, predsjednik

Program rada
- jača suradnja s lokalnom samoupravom radi donošenja stimulativnih propisa radi opstanka malih trgovaca.
- suradnja sa Cehom POK-e i Cehom HOK-e radi zajedničkog djelovanja, tj. zaštite poslovanja malih trgovaca,
- organizirati seminare i edukacije zavisno o zakonskim promjenama i potrebama članova,
- posebno se angažirati na suradnji s gradom Šibenikom vezanoj za donošenje mjera u cilju olakšavanja poslovanja obrtnicima stare gradske jezgre,
- suradnja s inspekcijskim službama u borbi protiv nelojalne konkurencije,
- kontinuirana suradnja sa Cehom trgovine Obrtničke komore Šibensko-kninske županije.
- prisustvovanje Susretu trgovaca HOK-e.

 
 
UO Šibenik u brojkama
Pregled broja obrtnika i godišnja statistika članova Udruženja obrtnika Šibenik
Povijest šibenskog obrtništva i poduzetništva
Suvremeni oblici organiziranja šibenskih obrtnika datiraju od 22. svibnja 1910. godine kada je u Šibenskom kazalištu održana Skupština na kojoj je ustrojena “Obrtnička zadruga građevinskih i sa istima srodnih obrta”.
Članovi UO Šibenik dobitnici nagrada i priznanja
Pregled nagrađivanih članova Udruženja obrtnika Šibenik.