Kontakt informacije

Udruženje obrtnika Šibenik

Adresa: Stjepana Radića 77 A,
22000 Šibenik, Hrvatska

tel.:+ 385 22 331 782, + 385 22 311 730
E-mail: uo.sibenik@hok.hr
Predsjednik:: Joso Smolić
Tajnik: Marijana Zjačić

Radno vrijeme od 8 do 16 sati.

 
 

Ceh proizvodnje

Karmen Herceg, predsjednik

Program rada
- animiranje članova za izlaganja na sajmovima u organizaciji HOK-e,
- pomoći u osiguravanju dovoljnog broja licenciranih obrtničkih radnji za obavljanje praktične nastave učenika proizvodnih struka,
- organizacija „Modne revije Figurin“ i „Sajma u srednjovjekovnom Šibeniku“,
- animiranje članstva za nastup na Sajmu agroturizma Šibensko-kninske županije,
- suradnja sa Cehom Obrtničke komore Šibensko-kninske županije i koordinacija zajedničkih aktivnosti.

 
 
UO Šibenik u brojkama
Pregled broja obrtnika i godišnja statistika članova Udruženja obrtnika Šibenik
Povijest šibenskog obrtništva i poduzetništva
Suvremeni oblici organiziranja šibenskih obrtnika datiraju od 22. svibnja 1910. godine kada je u Šibenskom kazalištu održana Skupština na kojoj je ustrojena “Obrtnička zadruga građevinskih i sa istima srodnih obrta”.
Članovi UO Šibenik dobitnici nagrada i priznanja
Pregled nagrađivanih članova Udruženja obrtnika Šibenik.