Kontakt informacije

Udruženje obrtnika Šibenik

Adresa: Stjepana Radića 77 A,
22000 Šibenik, Hrvatska

tel.:+ 385 22 331 782, + 385 22 311 730
E-mail: uo.sibenik@hok.hr
Predsjednik:: Joso Smolić
Tajnik: Marijana Zjačić

Radno vrijeme od 8 do 16 sati.

 
 
Dokumenti, zakoni, akti UO Šibenik
 

Zakon o obrtu NN

15. Studeni 2023. / Preuzmi dokument »
 

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovim Zakonom uređuju se sadržaj, način i uvjeti za obavljanje obrta, vrste obrta, prava i obveze obrtnika, obrazovanje i osposobljavanje za obavljanje vezanih obrta, institut domaće radinosti i sporednog zanimanja, pravna osoba koja obavlja obrt, organiziranost obrta, nadzor nad primjenom Zakona i druga pitanja važna za obavljanje obrta.

Statut Udružnja obrtnika Šibenik

22. Veljača 2016. / Preuzmi dokument »
 

Upravni odbor Udruženja obrtnika Šibenik na temelju Odluke Skupštine Udruženja obrtnika Šibenik od 29. prosinca 2014. godine, te na temelju članka 26. stavak 1. podstavak 18. Statuta Udruženja obrtnika Šibenik, objavljuje pročišćeni tekst Statuta Udruženja obrtnika Šibenik.

Pročišćeni tekst Statuta Udruženja obrtnika Šibenik obuhvaća Statut Udruženja obrtnika Šibenik kojeg je Skupština Udruženja obrtnika Šibenik donijela na 13. sjednici održanoj 01. lipnja 2014. godine, Odluku o izmjenama Statuta Udruženja obrtnika Šibenik koju je Skupština Udruženja obrtnika Šibenik donijela na 14. sjednici održanoj 21. studenog 2014. godine i Odluku o izmjenama Odluke o izmjenama Statuta Udruženja obrtnika Šibenik na temelju Odluke Upravnog odbora Hrvatske obrtničke komore broj: 2-216-6752/29-11-2014 od 02. prosinca 2014. godine, koju je Skupština Udruženja obrtnika Šibenik donijela na 15. sjednici održanoj 29. prosinca 2014. godine.

 
UO Šibenik u brojkama
Pregled broja obrtnika i godišnja statistika članova Udruženja obrtnika Šibenik
Povijest šibenskog obrtništva i poduzetništva
Suvremeni oblici organiziranja šibenskih obrtnika datiraju od 22. svibnja 1910. godine kada je u Šibenskom kazalištu održana Skupština na kojoj je ustrojena “Obrtnička zadruga građevinskih i sa istima srodnih obrta”.
Članovi UO Šibenik dobitnici nagrada i priznanja
Pregled nagrađivanih članova Udruženja obrtnika Šibenik.