Kontakt informacije

Udruženje obrtnika Šibenik

Adresa: Stjepana Radića 77 A,
22000 Šibenik, Hrvatska

tel.:+ 385 22 331 782, + 385 22 311 730
E-mail: uo.sibenik@hok.hr
Predsjednik:: Joso Smolić
Tajnik: Marijana Zjačić

Radno vrijeme od 8 do 16 sati.

 
 
Cehovi obrtnika UO Šibenik
 

Ceh za ribarstvo i akvakulturu

Silvio Vidović, predsjednik

Program rada
- aktivno sudjelovanje u donošenju propisa koji reguliraju rad  ribarske struke. Poseban naglasak staviti na mjere pomoći za suzbijanje posljedica rata u Ukrajini,
- zalaganje za poboljšanje uvjeta iskrcaja ribe, privezišta ribarskih brodica te općenito za izgradnju potrebne infrastrukture,
- informiranje članstava vezano za određene poticaje resornog ministarstva, te o mjerama lokalnih i nacionalnog stožera
- prisustvovanje Susretima ribara HOK-e,

Ceh trgovine

Josip Trogrlić, predsjednik

Program rada
- jača suradnja s lokalnom samoupravom radi donošenja stimulativnih propisa radi opstanka malih trgovaca.
- suradnja sa Cehom POK-e i Cehom HOK-e radi zajedničkog djelovanja, tj. zaštite poslovanja malih trgovaca,
- organizirati seminare i edukacije zavisno o zakonskim promjenama i potrebama članova,
- posebno se angažirati na suradnji s gradom Šibenikom vezanoj za donošenje mjera u cilju olakšavanja poslovanja obrtnicima stare gradske jezgre,
- suradnja s inspekcijskim službama u borbi protiv nelojalne konkurencije,
- kontinuirana suradnja sa Cehom trgovine Obrtničke komore Šibensko-kninske županije.
- prisustvovanje Susretu trgovaca HOK-e.

Ceh frizera i kozmetičara

Antonija Soža, predsjednik

Program rada
- promoviranju svoje struke kroz sudjelovanja na edukacijskim seminarima i ostalim promidžbenim aktivnostima,
- ustrajati na boljoj provedbi Zakona o zabrani i sprečavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti,
- pomoći u osiguravanju dovoljnog broja licenciranih frizerskih salona za obavljanje praktične nastave učenika-frizera,
- informiranje članstva o zakonskim novinama koje su direktno ili indirektno vezane za struku,
- sudjelovanje članova na stručnom događaju – Dani frizera i kozmetičara HOK-e,
- suradnja i međusobna dobra koordinacija sa Cehom frizera i kozmetičara Obrtničke komore Šibensko-kninske županije,

Ceh usluga i intelektualne usluge gospodarskog karaktera

Ornela Šupe, predsjednik

Program rada
- praćenje i unapređivanje struke kroz organizaciju različitih edukacija  prema interesu članova,
- pomoći u osiguravanju dovoljnog broja licenciranih obrtničkih radnji za obavljanje praktične nastave učenika obrtničkih zanimanja.
- suradnja s lokalnim samoupravama vezana za donošenje stimulativnijih lokalnih propisa vezanih za struku,
- animiranje članova za izlaganja na sajmovima i na sličnim za struke važnim događanjima,

Ceh proizvodnje

Karmen Herceg, predsjednik

Program rada
- animiranje članova za izlaganja na sajmovima u organizaciji HOK-e,
- pomoći u osiguravanju dovoljnog broja licenciranih obrtničkih radnji za obavljanje praktične nastave učenika proizvodnih struka,
- organizacija „Modne revije Figurin“ i „Sajma u srednjovjekovnom Šibeniku“,
- animiranje članstva za nastup na Sajmu agroturizma Šibensko-kninske županije,
- suradnja sa Cehom Obrtničke komore Šibensko-kninske županije i koordinacija zajedničkih aktivnosti.

Ceh prijevoznika

Ivan Knežević, predsjednik

Program rada
- provoditi aktivnosti vezane za sprječavanje rada na crno,
- iznaći mogućnosti za pregovore sa lokalnim samoupravama vezano za unapređivanje prijevozničke struke,
- ustrajati na unapređenju kvalitete auto taksi prijevoza,
- organizirati seminare i edukacije zavisno o zakonskim promjenama i potrebama članova,
- jačati suradnju sa Cehom prijevoznika Obrtničke komore šibensko-kninske županije,
- prisustvovanje Susretu prijevoznika HOK-e,

Ceh ugostitelja i turističkih djelatnika

Jere Šuperba, predsjednik

Program rada
- Suradnja s jedinicama lokalnih samouprava vezano za rješavanje problematike poslovanja ugostitelja i turističkih djelatnika, odnosno pregovaranje o poboljšanju uvjeta i visini nameta koji su u nadležnosti jedinica lokalne samouprave,
- ustrajati na inicijativi za izjednačavanje stope PDV-a na 13% (sa hranom) u ugostiteljstvu i turizmu,
- ustrajati na inicijativi za ukidanje ili smanjenje porezna na potrošnju,
- omogućiti fleksibilnije zapošljavanje radnika u izvanrednim poslovnim okolnostima (uvesti vaučere kao u sektoru poljoprivrede),
- praćenje i unapređivanje struke kroz organizaciju različitih edukacija (gastronomija, somelijerstvo i sl.) prema interesu članova,
- raditi na animaciji članova za aktivniji rad u cehu,
- poticati sudjelovanje članova na kongresu ugostitelja i turističkih djelatnika HOK-e,
- otvaranje turističke sezone (Uskršnji doručak u gradovima i općinama teritorijalnog obuhvata Udruženja),
- suradnja s inspekcijskim službama - suzbijanje rada na crno i nelojalne konkurencije unutar struke,
- nastup na manifestaciji „Zeleno-plavo“ Požega.
- aktivno uključivanje članova Ceha u aktivnosti Obrtničke komore Šibensko-kninske županije.
- praćenje novih zakonskih i podzakonskih akata kao i mogućnosti za korištenje bespovratnih sredstava vezanih direktno ili indirektno uz struku te obavještavanje članstva o istome.

 
UO Šibenik u brojkama
Pregled broja obrtnika i godišnja statistika članova Udruženja obrtnika Šibenik
Povijest šibenskog obrtništva i poduzetništva
Suvremeni oblici organiziranja šibenskih obrtnika datiraju od 22. svibnja 1910. godine kada je u Šibenskom kazalištu održana Skupština na kojoj je ustrojena “Obrtnička zadruga građevinskih i sa istima srodnih obrta”.
Članovi UO Šibenik dobitnici nagrada i priznanja
Pregled nagrađivanih članova Udruženja obrtnika Šibenik.