Kontakt informacije

Udruženje obrtnika Šibenik

Adresa: Stjepana Radića 77 A,
22000 Šibenik, Hrvatska

tel.:+ 385 22 331 782, + 385 22 311 730
E-mail: uo.sibenik@hok.hr
Predsjednik:: Joso Smolić
Tajnik: Marijana Zjačić

Radno vrijeme od 8 do 16 sati.

 
 

Zapošljavanje stranaca 2018. - Godišnja kvota

15. Prosinac 2017. / Prikaži sve »
 

Na temelju članka 74. Zakona o strancima (»Narodne novine«, br. 130/11, 74/13 i 69/17), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. prosinca 2017. godine donijela
ODLUKU O UTVRĐIVANJU GODIŠNJE KVOTE DOZVOLA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA ZA KALENDARSKU GODINU 2018.

Odluka je objavljena u Narodnim novinama broj 122/17., a stupa na snagu 15.12.2017. godine.
I.
Ukupna godišnja kvota dozvola za zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj iznosi 31.000 dozvola.
II.
Godišnja kvota za produženje već izdanih dozvola za zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj iznosi 9.000 dozvola.
III.
Godišnja kvota dozvola za novo zapošljavanje stranaca u Repub¬lici Hrvatskoj iznosi 21.210 dozvola, i to kako slijedi:
1. GRADITELJSTVO 10.770 dozvola
2. BRODOGRADNJA 1.408 dozvola
3. TURIZAM I UGOSTITELJSTVO 4.660 dozvola
4. KULTURA 22 dozvole
5. PROMET 765 dozvola
6. ZDRAVSTVO 70 dozvola
7. SOCIJALNA SKRB 5 dozvola
8. PREHRAMBENA INDUSTRIJA 770 dozvola
9. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 580 dozvola
10. POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO 260 dozvola
11. METALNA INDUSTRIJA 1.600 dozvola
12. INFORMATIKA 300 dozvola.

IV.
Uvažavajući stanje na tržištu rada, utvrđuje se godišnja kvota dozvola za sezonski rad u poljoprivredi i šumarstvu koja iznosi 540 dozvola.
V.
U okviru premještaja unutar društva utvrđuje se godišnja kvota dozvola za osobe premještene unutar društva koja iznosi 250 dozvola.
VI.
Tijelo nadležno za izdavanje dozvola strancima dostavit će, jednom u tri mjeseca, podatke o izdanim dozvolama Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, radi usporedbe s Pregledom potreba za zapošljavanje stranaca po djelatnostima i zanimanjima za 2018. godinu, koji je sastavni dio ove Odluke.

Temeljem prikupljenih podataka o broju produženih i izdanih dozvola strancima, Hrvatski zavod za zapošljavanje dostavlja izvješće ministarstvu nadležnom za rad i tržište rada, jednom u tri mjeseca.

Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2018.

 
 
UO Šibenik u brojkama
Pregled broja obrtnika i godišnja statistika članova Udruženja obrtnika Šibenik
Povijest šibenskog obrtništva i poduzetništva
Suvremeni oblici organiziranja šibenskih obrtnika datiraju od 22. svibnja 1910. godine kada je u Šibenskom kazalištu održana Skupština na kojoj je ustrojena “Obrtnička zadruga građevinskih i sa istima srodnih obrta”.
Članovi UO Šibenik dobitnici nagrada i priznanja
Pregled nagrađivanih članova Udruženja obrtnika Šibenik.