Kontakt informacije

Udruženje obrtnika Šibenik

Adresa: Stjepana Radića 77 A,
22000 Šibenik, Hrvatska

tel.:+ 385 22 331 782, + 385 22 311 730
E-mail: uo.sibenik@hok.hr
Predsjednik:: Joso Smolić
Tajnik: Marijana Zjačić

Radno vrijeme od 8 do 16 sati.

 
 

Zaključci 26. Susreta ribara Hrvatske obrtničke komore

29. Listopad 2023. / Prikaži sve »
 

26. Susret ribara u organizaciji Hrvatske obrtničke komore održan je u Šibeniku, u Hotelskom naselju Solaris od 26. do 28. listopada 2023. godine. Domaćin je bila Obrtnička komora Šibensko-kninske županije. Susret je otvorila ministrica poljoprivrede Marija Vučković uz prisustvo brojnih predstavnika državnih i znanstvenih institucija te brojnih ribara iz cijele Hrvatske.
Teme Susreta bili su aktualno stanje u lokalnom i nacionalnom ribarstvu, novi propisi i inspekcijski nadzor u ribarstvu, izazovi Nature 2000 i Strategije EU-a za bioraznolikost do 2030. godine i iskoristivost sredstava iz EU fondova i naredno programsko razdoblje za ribarstvo.
Susreti su završeni predstavljanjem zaključaka, odnosno traženja koja Ceh ribarstva upućuje nadležnim institucijama.
Ovogodišnji zaključci su da ribari trebaju biti stalno i aktivno uključeni u izradi proglašenja zaštićenih područja na moru; da je radnike u ribarstvu potrebno smatrati deficitarnom radnom snagom zbog lakšeg zapošljavanja strane radne snage; da se pomorski dodatak treba povećati s 33 eura na 53 eura; da je potrebno u sportski i rekreacijski ribolov uvesti obavezu slanje podataka zbog praćenja stanja stokova te da je potrebna brža obrada zahtjeva za državnu potporu za štete na uzgajalištima dagnji te nastavak aktivnosti na utvrđivanju štete na uzgajalištima kamenica.
Idući Susret ribara, 27. po redu, održat će se u Zadarskoj županiji.

 
 
UO Šibenik u brojkama
Pregled broja obrtnika i godišnja statistika članova Udruženja obrtnika Šibenik
Povijest šibenskog obrtništva i poduzetništva
Suvremeni oblici organiziranja šibenskih obrtnika datiraju od 22. svibnja 1910. godine kada je u Šibenskom kazalištu održana Skupština na kojoj je ustrojena “Obrtnička zadruga građevinskih i sa istima srodnih obrta”.
Članovi UO Šibenik dobitnici nagrada i priznanja
Pregled nagrađivanih članova Udruženja obrtnika Šibenik.