Kontakt informacije

Udruženje obrtnika Šibenik

Adresa: Stjepana Radića 77 A,
22000 Šibenik, Hrvatska

tel.:+ 385 22 331 782, + 385 22 311 730
E-mail: uo.sibenik@hok.hr
Predsjednik:: Joso Smolić
Tajnik: Marijana Zjačić

Radno vrijeme od 8 do 16 sati.

 
 

Radionica za ribare – Natječaj za dodjelu potpore ribarima u okviru mjere I.22

5. Veljača 2018. / Prikaži sve »
 

Nastavno na objavu Natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere I.22. „Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova“, a koji je otvoren za podnošenje Zahtjeva za potporu do 31. ožujka 2018. godine, ovim putem vas obavještavamo da Uprava ribarstva organizira radionice, a kako bi se korisnike detaljno upoznalo sa načinom sudjelovanja u natječajima, tj. kako bi se pojasnili postupci koje korisnici moraju provesti da bi ispunili uvjete i kriterije te ostvarili pravo na potporu u okviru ovih mjera.
Održavanje prve radionice je predviđeno dana 14. veljače 2018. godine (srijeda), u Zadru, hotel „Kolovare“, Bože Peričića 14, s početkom u 11:00 sati.
Za radionicu u Zadru potrebno je prijaviti sudjelovanje na radionici na e-mail adresu: eufondovi.ribarstvo@mps.hr  ili putem telefona na: 01/6443-287, do utorka, 13. veljače 2018. godine.

MJERA I.22. „DODANA VRIJEDNOST,KVALITETA  PROIZVODA I KORIŠTENJE NEŽELJENOG ULOVA“
OSNOVNE INFORMACIJE

ZA KOJA ULAGANJA SE DODJELJUJE POTPORA?
Mjera I.22. „Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova“ je mjera koja se provodi s ciljem unaprjeđenja dodane vrijednosti i kvalitete ulova.
ULAGANJA NA RIBARSKOM PLOVILU:
Podrazumijeva ulaganje u prilagodbu samog ribarskog plovila i ulaganje u opremu za plovilo koja doprinosi unapređenju dodane vrijednosti, kvalitete proizvoda i iskorištavanja neželjenog ulova, kao što je:
• nabava opreme/uređaja za očuvanje i rukovanje ulovom (na primjer ledomati, rashladni uređaji, termobaje i slično)
• prilagodba plovila za ugradnju/montažu opreme/uređaja za očuvanje i rukovanje ulovom (radovi na plovilu)
VAŽNO: Ulaganja ne smiju dovoditi do povećanja ribolovnog kapaciteta plovila i povećavanja sposobnosti plovila za pronalaženje ribe (nisu prihvatljiva ulaganja u ribolovne alate ili u opremu koja je izravno povezana s ribolovnim aktivnostima kao što je na primjer sonar ili dizalica koja se koristi u samom ribolovu za npr. izvlačenje mreža).
ULAGANJA IZVAN RIBARSKOG PLOVILA:
Podrazumijeva ulaganja izvan plovila koja su vezana uz proizvode ribarskog plovila odnosno moraju doprinositi unaprjeđenju dodane vrijednosti i kvalitete ulova sa ribarskog plovila, kao što su:
• ulaganja/aktivnosti vezane uz izravno stavljanje na tržište vlastitog ulova (npr. kupnja specijaliziranih dostavnih vozila – hladnjača);
• ulaganja/aktivnosti vezane uz samostalnu preradu vlastitog ulova (npr. nabava uređaja i opreme  koja se koristi za preradu ulova);
• ulaganja/aktivnosti vezane uz pakiranje i/ili predstavljanje vlastitih proizvoda (npr. nabava opreme za pakiranje proizvoda, izrada loga i dizajna proizvoda, marketinške aktivnosti);
• ulaganja u sustave sljedivosti vlastitih proizvoda (npr. kupnja opreme i računalnih programa kojima se uspostavlja sustav sljedivost proizvoda).
TKO MOŽE OSTVARITI POTPORU?
Potporu može ostvariti subjekt u ribarstvu koji obavlja gospodarski ribolov na moru odnosno gospodarski ribolov na slatkim vodama, a to može biti vlasnik ribarskog plovila i povlastice za gospodarski ribolov te ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov, uz suglasnost vlasnika u slučaju da se ulaganja provode na samom ribarskom plovilu.
KOJI SU OSNOVNI UVJETI PRIHVATLJIVOSTI?
Korisnik:
• mora biti vlasnik odnosno ovlaštenik važeće povlastice;
• mora imati podmirene financijske obveze prema Državnom proračunu Republike Hrvatske i ne smije biti u stečaju, predstečajnom postupku, likvidaciji ili blokadi

Ribarsko plovilo:

• mora posjedovati važeću dozvolu za plovidbu brodice/svjedodžbu o sposobnosti broda za plovidbu;
• mora biti upisano u Registar ribarske flote Republike Hrvatske najmanje dvije godine (ribolov na moru);
• mora imati dostatnu ribolovnu aktivnost od najmanje 20 ribolovnih dana ostvarenih u prethodnoj godini

KOLIKO IZNOSI POTPORA?
Potpora, tj. udio sufinanciranja iznosi 50% ukupnih prihvatljivih troškova, ali u pojedinim slučajevima može iznositi i više:
• 80% - mali priobalni ribolov – potpora je vezana uz ribarsko plovilo koje spada u mali priobalni ribolov, tj. plovilo čija ukupna duljina ne prelazi 12 metara i koje u povlastici nema  upisane povlačne alate: potegače, povlačne mreže (koće) i dredže;
• 85% - otoci  Dugi otok, Vis, Mljet i Lastovo – ulaganje/aktivnost se provodi na navedenim otocima ili je sjedište/prebivalište korisnika na tim otocima;
• 60% - ribarska zadruga – korisnik (vlasnik ribarskog plovila ili ovlaštenik povlastice) je priznata ribarska zadruga;
• 75% - organizacija proizvođača, udruženje organizacija proizvođača ili međusektorska organizacija - korisnik (vlasnik ribarskog plovila ili ovlaštenik povlastice) je priznata organizacija proizvođača, udruženje organizacija proizvođača ili međusektorska organizacija.
Međutim, ako je korisnik veliko poduzeće, udio sufinanciranja se umanjuje i iznosi 30% ukupnih prihvatljivih troškova.
Minimalni iznos ulaganja i potpore nije definiran kao uvjet prihvatljivosti, a najviši iznos koji korisnik može ostvariti na temelju jednog natječaja se definira samim natječajem.

GDJE SE MOGU PRONAĆI POTREBNE INFORMACIJE I DOKUMENTI?
Sve informacije i dokumenti potrebni za prijavu na natječaj se mogu pronaći na internet stranicama Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva (https://euribarstvo.hr/), a korisnici upite mogu uputiti Upravi ribarstva i putem e-mail adrese: eufondovi.ribarstvo@mps.hr.

 
 
UO Šibenik u brojkama
Pregled broja obrtnika i godišnja statistika članova Udruženja obrtnika Šibenik
Povijest šibenskog obrtništva i poduzetništva
Suvremeni oblici organiziranja šibenskih obrtnika datiraju od 22. svibnja 1910. godine kada je u Šibenskom kazalištu održana Skupština na kojoj je ustrojena “Obrtnička zadruga građevinskih i sa istima srodnih obrta”.
Članovi UO Šibenik dobitnici nagrada i priznanja
Pregled nagrađivanih članova Udruženja obrtnika Šibenik.