Kontakt informacije

Udruženje obrtnika Šibenik

Adresa: Stjepana Radića 77 A,
22000 Šibenik, Hrvatska

tel.:+ 385 22 331 782, + 385 22 311 730
E-mail: uo.sibenik@hok.hr
Predsjednik:: Joso Smolić
Tajnik: Marijana Zjačić

Radno vrijeme od 8 do 16 sati.

 
 

Produljeno radno vrijeme ugostiteljskih objekata u povodu Božića i Nove godine

21. Prosinac 2023. / Prikaži sve »
 

Grad Šibenik je donio odluku da ugostiteljski objekti na području grada Šibenika sa 24. na 25. prosinca 2023. godine te na Staru godinu, sa 31. prosinca 2023. na 1. siječnja 2024. godine mogu raditi do 4 sata.
Produženo radno vrijeme dozvoljava se objektima iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ koji posluju na području grada Šibenika pod uvjetima da prekoračenje buke koje se javlja u objektu  od nepokretnih i pokretnih izvora u vremenu od 01:00 do 04:00 sata ne smije preći razinu buke od LA, eq= 70 dB(A). Također produženo vrijeme dozvoljava se objektima pod uvjetom da im nije donesena mjera ranijeg završetka radnog vremena, odnosno da nije pokrenut postupak za skraćenje radnog vremena te da nije podnesen optužni prijedlog Prekršajnom sudu zbog remećenja javnog reda i mira od strane nadležne policijske postaje.

 
 
UO Šibenik u brojkama
Pregled broja obrtnika i godišnja statistika članova Udruženja obrtnika Šibenik
Povijest šibenskog obrtništva i poduzetništva
Suvremeni oblici organiziranja šibenskih obrtnika datiraju od 22. svibnja 1910. godine kada je u Šibenskom kazalištu održana Skupština na kojoj je ustrojena “Obrtnička zadruga građevinskih i sa istima srodnih obrta”.
Članovi UO Šibenik dobitnici nagrada i priznanja
Pregled nagrađivanih članova Udruženja obrtnika Šibenik.