Kontakt informacije

Udruženje obrtnika Šibenik

Adresa: Stjepana Radića 77 A,
22000 Šibenik, Hrvatska

tel.:+ 385 22 331 782, + 385 22 311 730
E-mail: uo.sibenik@hok.hr
Predsjednik:: Joso Smolić
Tajnik: Marijana Zjačić

Radno vrijeme od 8 do 16 sati.

 
 

Prijavite se na radionicu - Sustav gospodarenja otpadnom ambalažom

20. Studeni 2017. / Prikaži sve »
 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o implementaciji "Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.- 2022. godine" iz svibnja ove godine, započeo je provedbu mjera i aktivnost radi izrade “Analize postojećeg sustava gospodarenja otpadnom ambalažom“.

Aktivnosti će se provoditi u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom i Hrvatskom obrtničkom komorom, sa svrhom uspostave učinkovitijeg sustava gospodarenja otpadnom ambalažom u Republici Hrvatskoj. Fond je pokrenuo i akcijski plan  na nacionalnoj razini edukacije i identifikacije svih obveznika plaćanja naknada gospodarenja posebnim kategorijama. Cilj je smanjenje jediničnih naknada gospodarenja posebnim kategorijama otpada i uspostave učinkovitijih i pravednijih sustava gospodarenja posebnim kategorijama otpada u narednom razdoblju.

Provedba obveza iz Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022.:
- informiranje članstva o provedbi i implementaciji Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022.
- potpis Sporazuma suradnje FZOiEU, HGK i HOK
- uključivanje HGK i HOK u izradu Analize postojećeg sustava gospodarenja otpadnom ambalažom
- organizacija HGK-HOK seminara sredinom prosinca 2017. za djelatnike HGK i HOK koji se bave navedenom problematikom
- organizacija HGK-HOK četiri seminara u 2018. po većim županijama za obveznike gospodarenja otpadnom ambalažom.

U Hrvatskoj su od 2006. godine proizvođači i uvoznici koji na tržište stavljaju određene količine proizvoda u ambalaži, kao i električnu i elektroničku opremu, obveznici plaćanja naknade za gospodarenje posebnim kategorijama otpada. Sustav naplate naknada, kao i zbrinjavanja tog otpada vodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ukoliko niste sigurni morate li i vi u sklopu svoje poslovne djelatnosti izvještavati Fond o količinama ambalaže i električnih te elektroničkih uređaja i opreme koju stavljate na tržište Republike Hrvatske, informirajte se na edukativnim radionicama koje organizira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom i Hrvatskom obrtničkom komorom.

Radionice su besplatne, a djelatnici Fonda će vam, između ostalog, u sklopu istih pojasniti način prijave i ispunjavanja tipskih obrazaca kako bi svoju zakonsku dužnost obavili u roku.
Predviđeno vrijeme trajanja radionice  je tri sata.
Dnevni red radionice:
1. Sustav posebnih kategorija otpada – uvodno predavanje/predavač: Zvonimir Majić, savjetnik direktora Fonda
2. Obveze proizvođača odnosno uvoznika proizvoda koji sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom trebaju Fondu plaćati naknade za gospodarenje posebnim kategorijama otpada/predavač: Sanja Pokupec Lepanović, voditeljica Službe za obračun i  naplatu naknada
3. Način prijave i ispunjavanja tipskih obrazaca kako bi obveznici svoju zakonsku dužnost obavili propisanom roku/predavač: Žana Žarkov Trtanj, voditeljica Odjela za identifikaciju obveznika
4. Označavanje proizvoda koji se stavljaju na tržište /predavač: Žarko Dukić, viši samostalni suradnik za analizu i izvještavanje
5. Pitanja sudionika


Prijaviti se možete na e-mail adresu:  uo.sibenik@hok.hr    

Radionica za obveznike plaćanja naknada za posebne kategorije otpada organizira se u
Splitu 4.12.2017. u 10 sati (Županijska komora Split,  Obala Ante Trumbića 4).
 

 
 
UO Šibenik u brojkama
Pregled broja obrtnika i godišnja statistika članova Udruženja obrtnika Šibenik
Povijest šibenskog obrtništva i poduzetništva
Suvremeni oblici organiziranja šibenskih obrtnika datiraju od 22. svibnja 1910. godine kada je u Šibenskom kazalištu održana Skupština na kojoj je ustrojena “Obrtnička zadruga građevinskih i sa istima srodnih obrta”.
Članovi UO Šibenik dobitnici nagrada i priznanja
Pregled nagrađivanih članova Udruženja obrtnika Šibenik.