Kontakt informacije

Udruženje obrtnika Šibenik

Adresa: Stjepana Radića 77 A,
22000 Šibenik, Hrvatska

tel.:+ 385 22 331 782, + 385 22 311 730
fax.:+ 385 22 311 732
E-mail: uo.sibenik@hok.hr

 
 

Ceh frizera i kozmetičara

Predsjednica: Antonija Soža

Program rada:

Promoviranje svoje struke kroz sudjelovanja na edukacijskim seminarima i ostalim promidžbenim aktivnostima,

borba protiv rada na crno,

pomoć u osiguravanju dovoljnog broja licenciranih frizerskih salona za obavljanje praktične nastave učenika-frizera, posredovanje za organizaciju stručnog osposobljavanja vezanog za zaštitu na radu,

pokretanje inicijative preko HOK-e za izmjene Ovršnog zakona, odnosno da obrtnik ne bude u potpunosti blokiran nego da mu se određeni iznos prihoda ostavlja za poslovanje (plaće radnika, najam, sirovine i sl.),

pokretanje pregovora s Ministarstvom financija preko HOK-e za fleksibilnije uvjete vezano za blokade obrtnika.

Arhiva

Predsjednica: Josipa Gaćina

Program rada:

Promoviranje svoje struke kroz sudjelovanja na edukacijskim seminarima i ostalim promidžbenim aktivnostima,

borba protiv rada na crno, na način konkretnih prijava koje će Udruženje upućivati nadležnim inspekcijskim službama i zajednički sastanci sa nadležnim inspekcijskim službama radi što boljeg otkrivanja nelojalne konkurencije koja neregistrirane djelatnosti vrši u privatnim stanovima,

pokretanje inicijative ponovnog aktiviranja ceha frizera i kozmetičara pri područnoj obrtničkoj komori,

organizacija modne revije „Figurin“,

pomoć u osiguravanju dovoljnog broja licenciranih frizerskih salona za obavljanje praktične nastave učenika-frizera, posredovanje za organizaciju stručnog osposobljavanja vezanog za zaštitu na radu,

organizacija humanitarne akcije povodom Božićnih blagdana.

 
 
UO Šibenik u brojkama
Pregled broja obrtnika i godišnja statistika članova Udruženja obrtnika Šibenik
Povijest šibenskog obrtništva i poduzetništva
Suvremeni oblici organiziranja šibenskih obrtnika datiraju od 22. svibnja 1910. godine kada je u Šibenskom kazalištu održana Skupština na kojoj je ustrojena “Obrtnička zadruga građevinskih i sa istima srodnih obrta”.
Članovi UO Šibenik dobitnici nagrada i priznanja
Pregled nagrađivanih članova Udruženja obrtnika Šibenik.