Kontakt informacije

Udruženje obrtnika Šibenik

Adresa: Stjepana Radića 77 A,
22000 Šibenik, Hrvatska

tel.:+ 385 22 331 782, + 385 22 311 730
fax.:+ 385 22 311 732
E-mail: uo.sibenik@hok.hr

 
 

Akvakultura- rok 04.01.19. za usklađivanje poslovanja

12. Prosinac 2018. / Prikaži sve »
 

Obavještavamo fizičke i pravne osobe da su sukladno članku 45. Zakona o akvakulturi („Narodne novine“, br. 130/17) koje na dan stupanja na snagu ovoga Zakona obavljaju djelatnost akvakulture temeljem povlastice za uzgoj ribe i drugih morskih organizama iz članka 52. Zakona o morskom ribarstvu (Narodne novine, br. 81/13, 14/14 i 152/14), te fizičke i pravne osobe koje obavljaju djelatnost akvakulture temeljem povlastice za akvakulturu iz članka 47. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (Narodne novine, br. 106/01, 7/03, 174/04, 10/05 - ispravak, 49/05 - pročišćeni tekst i 14/14), dužne uskladiti svoje poslovanje i ishoditi dozvolu za akvakulturu iz članka 10. Zakona o akvakulturi u roku od jedne godine od stupanja na snagu ovog Zakona, odnosno do 04. siječnja 2019. godine.

Pravnoj i fizičkoj osobi koja ne uskladi svoje poslovanje sukladno gore navedenom, Ministarstvo poljoprivrede rješenjem će ukinuti povlasticu za uzgoj ribe i drugih morskih organizama, odnosno povlasticu za akvakulturu.

Stoga je potrebno što hitnije poslati zahtjev za izdavanje dozvole za akvakulturu.

Zahtjevi se dostavljaju na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Služba za akvakulturu, I. Mažuranića 30, 23000 Zadar.

Sve potrebne informacije, kao i obrazac zahtjeva nalaze na stranicama Ministarstva poljoprivrede.

 

 
 
UO Šibenik u brojkama
Pregled broja obrtnika i godišnja statistika članova Udruženja obrtnika Šibenik
Povijest šibenskog obrtništva i poduzetništva
Suvremeni oblici organiziranja šibenskih obrtnika datiraju od 22. svibnja 1910. godine kada je u Šibenskom kazalištu održana Skupština na kojoj je ustrojena “Obrtnička zadruga građevinskih i sa istima srodnih obrta”.
Članovi UO Šibenik dobitnici nagrada i priznanja
Pregled nagrađivanih članova Udruženja obrtnika Šibenik.